Konferencja Professional Business Image

17 listopada 2016 Olaf Tabaczyński poprowadził wykład „Wizerunek skutecznego lidera“  podczas Konferencji Professional Business Image w Poznaniu. Jak sam ujął: Świadomy lider wie, jak ważnym elementem jest jego wizerunek. Lider jest klasą samą w sobie. Podziwianą i ocenianą na poziomie biznesowym jak i osobistym. Porozmawiamy o ważnych sprawach dla stworzenia potężnago Wizerunku Lidera“.
Wśród prelegentów byli: Joanna Dudziak, Maciej Dutko, Marek Jankowski, Adam Pioch, Darek Puzyrkiewicz.
Wielki sukces tego przedsięwzięcia to zasługa organizatorów Anny Diller i Adama Piocha. Gratulujemy serdecznie.
Zdjęcia: Konferencja Professional Business Image