ZGŁOŚ SIĘ

kursy

termin

czas trwania

formularz

info

KOLORYMETRIA i PIGMENTOLOGIA W PMU

19.04.2021

1 dzień/10 h
9:00-19:00

1850,00 zł

 

Oferujemy

ANTROPOMETRIA BRWI

20.04.2021

1 dzień/8 h
9:00-17:00

1500,00 zł

 

Oferujemy

PROGRAM:

 • podstawowy podział kształtów ust i ich określanie
 • usta małe, usta duże – zagadnienia tematyczne
 • szerokość i wysokość ust
 • ocena kształtów ust poprzez określanie wzajemnych proporcji względem pozostałych elementów twarzy
 • konstruowanie kształtów ust – proporcje
 • ocena kształtów ust – ich potencjału przed rozrysunkiem
 • relatywizm proporcji kształtów ust
 • efekt podnoszenia ust
 • korekta kształtu ust – zakres możliwości
 • określenie stylu linii prowadzenia kształtu ust
 • określanie i wyznaczanie kształtu ust bez przyrządów
 • dobór – kształty ust do kształtów twarzy
 • stylizacja ust z uwzględnieniem powyższych zagadnień
 • stylistyczne projektowanie kształtów ust bez przyrządów (długość, grubość i szerokość)
 • designerskie wyznaczanie kształtów ust poprzez rozrysunek
 • kolorystyka barwników
 • wzajemne oddziaływanie barw skóry i pigmentów w procesie pigmentacji ust
 • dobieranie barwników do skóry przed pigmentacją
 • stylistyczna harmonia kolorów w procesie pigmentacji
 • ćwiczenia praktyczne z rozróżniania barw i kolorów
 • zastosowanie kół kolorystycznych w PMU – NOWOŚĆ!!

ARCHITEKTURA UST

21.04.2021

1 dzień/8 h
9:00-17:00

1500,00 zł

 

Oferujemy

Program:

 • antropometria twarzy
 • podstawowy podział kształtów ust i ich określanie
 • usta małe, usta duże – zagadnienia tematyczne
 • szerokość i wysokość ust
 • ocena kształtów ust poprzez określanie wzajemnych proporcji względem pozostałych elementów twarzy
 • konstruowanie kształtów ust – proporcje
 • ocena kształtów ust – ich potencjału przed rozrysunkiem
 • relatywizm proporcji kształtów ust
 • efekt podnoszenia ust
 • korekta kształtu ust – zakres możliwości
 • określenie stylu linii prowadzenia kształtu ust
 • określanie i wyznaczanie kształtu ust bez przyrządów
 • dobór – kształty ust do kształtów twarzy
 • stylizacja ust z uwzględnieniem powyższych zagadnień
 • stylistyczne projektowanie kształtów ust bez przyrządów (długość, grubość i szerokość)
 • designerskie wyznaczanie kształtów ust poprzez rozrysunek
 • kolorystyka barwników
 • wzajemne oddziaływanie barw skóry i pigmentów w procesie pigmentacji ust
 • dobieranie barwników do skóry przed pigmentacją
 • stylistyczna harmonia kolorów w procesie pigmentacji
 • ćwiczenia praktyczne na modelkach, które zapewniamy

kursy

termin

czas trwania

cena brutto

info

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH
1 stopień
POZNAŃ

10.12.2021
(piątek)

1 dzień/8 h
9:00-17:00

790,00 zł (brutto)

 

Oferujemy

1 STOPIEŃ SOO:

 • barwy / podział / systematyka – podział naukowy /fiz./
 • 1* technika pigmentacyjna prosta
 • podział pigmentów na podstawie podgrup pigmentacyjnych /med./
 • wykorzystanie i zastosowanie pigmentów w oprawach metalowych i metalo-podobnych
 • 2* technika pigmentacyjna kolorowa
 • zastosowanie systematyki Pantone
 • pigmenty / pigmentacja – kolorystyka skóry – rozróżnianie /med./
 • folia pigmentacyjna – wykorzystanie w praktyce
 • ramy kolorystyczne – praktyczne zastosowanie
 • indywidualny dobór kolorów opraw
 • 3* technika relatywizmu proporcji
 • wyznaczanie proporcji opraw okularowych
 • 4* technika temperamentalna /psych./
 • typologia temperamentów – podstawy
 • temperament a styl oprawki – techniki podczas doboru
 • zajęcia praktyczne

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH
2 stopień
POZNAŃ

11.12.2021
(sobota)

1 dzień/8 h
9:00-17:00

790,00 zł (brutto)

 

Oferujemy

2 STOPIEŃ SOO:

 • 5* technika – style w stylizacji
 • charakterystyka
 • określanie stylu podczas stylizacji
 • wykorzystanie stylów i osobniczych cech w procesie stylizacji
 • 6* technika antropometryczna
 • 7* technika morfologiczna – prototypowe kształty sylwetek
 • charakterystyka / definiowanie / dobór opraw
 • 8* technika – prototypowe kształty głowy
 • budowa czaszki / budowa głowy / kształty twarzy
 • dobór opraw do kształtów twarzy
 • 9* technika – profil boczny twarzy
 • prototypowe kształty – charakterystyka
 • dobór oprawek do profilu bocznego
 • 10* technika – profil górny
 • charakterystyka – dobór opraw
 • 11* technika – diagonale oka – dopasowanie ukształtowania budowy oka do kształtu monokla
 • zajęcia praktyczne

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH
MasterClass
POZNAŃ

12.12.2021
(niedziela)

1 dzień/8 h
9:00-17:00

890,00 zł (brutto)

 

Oferujemy

MASTERCLASS – TRENING CZYNI MISTRZA: 

To nowatorski produkt na rynku okularowym. Celem jest pogłębienie praktyki i kompetencji zawodowych w zakresie Stylizacji Opraw Okularowych. Dedykowane są dla osób, które posiadają już odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. MasterCLASS to zajęcia w 100% praktyczne. Zdobędziesz tytuł STYLISTY OPRAW OKULAROWYCH.

 • studium przypadku
 • ćwiczenia praktyczne na modelkach i modelach
 • rozwiązywanie zadań stylistycznych
 • konsultacje i porady
 • praca na trudnych oprawach.

STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH
1+2 STOPIEŃ + MasterClass
w pakiecie
POZNAŃ

10/11/12.12.2021

3 dni x 8 h
9:00-17:00

2.470,00 zł – 10% = 2.223,00 zł (brutto)

 

Oferujemy

1 STOPIEŃ SOO:

 • barwy / podział / systematyka – podział naukowy /fiz./
 • 1* technika pigmentacyjna prosta
 • podział pigmentów na podstawie podgrup pigmentacyjnych /med./
 • wykorzystanie i zastosowanie pigmentów w oprawach metalowych i metalo-podobnych
 • 2* technika pigmentacyjna kolorowa
 • zastosowanie systematyki Pantone
 • pigmenty / pigmentacja – kolorystyka skóry – rozróżnianie /med./
 • folia pigmentacyjna – wykorzystanie w praktyce
 • ramy kolorystyczne – praktyczne zastosowanie
 • indywidualny dobór kolorów opraw
 • 3* technika relatywizmu proporcji
 • wyznaczanie proporcji opraw okularowych
 • 4* technika temperamentalna /psych./
 • typologia temperamentów – podstawy
 • temperament a styl oprawki – techniki podczas doboru
 • zajęcia praktyczne

2 STOPIEŃ SOO:

 • 5* technika – style w stylizacji
 • charakterystyka
 • określanie stylu podczas stylizacji
 • wykorzystanie stylów i osobniczych cech w procesie stylizacji
 • 6* technika antropometryczna
 • 7* technika morfologiczna – prototypowe kształty sylwetek
 • charakterystyka / definiowanie / dobór opraw
 • 8* technika – prototypowe kształty głowy
 • budowa czaszki / budowa głowy / kształty twarzy
 • dobór opraw do kształtów twarzy
 • 9* technika – profil boczny twarzy
 • prototypowe kształty – charakterystyka
 • dobór oprawek do profilu bocznego
 • 10* technika – profil górny
 • charakterystyka – dobór opraw
 • 11* technika – diagonale oka – dopasowanie ukształtowania budowy oka do kształtu monokla
 • zajęcia praktyczne

  MASTERCLASS

  To nowatorski produkt na rynku okularowym. Celem jest pogłębienie praktyki i kompetencji zawodowych w zakresie Stylizacji Opraw Okularowych. Dedykowane są dla osób, które posiadają już odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz kompetencje. MasterCLASS to zajęcia w 100% praktyczne. Zdobędziesz tytuł STYLISTY OPRAW OKULAROWYCH.

  • studium przypadku
  • ćwiczenia praktyczne na modelkach i modelach
  • rozwiązywanie zadań stylistycznych
  • konsultacje i porady
  • praca na trudnych oprawach.

kursy

termin

czas trwania

formularz

info

W przygotowaniu

ustalany indywidualnie

1dzień/ 8 h

W programie:

W przygotowaniu

ustalany indywidualnie

1 dzień/8h

W programie:

kursy

termin

czas trwania

formularz

info

KOLORYMETRIA W KOLORYZACJI WŁOSÓW

17/18.10.2021

2 dzień/8h

2.300,00 zł

 

W programie

Program ramowy:

– podstawy wiedzy o kolorach,
– cechy kolorów – barwa, odcień, walor, nasycenie i temperatura,
– barwy chromatyczne i achromatyczne,
– podział kolorów,
– kolory i ich właściwości we fryzjerstwie,
– różnice w kolorach włosów i koloryzacji – barwy ciepłe i barwy chłodne,
– z czego wynikają różnice systemów kolorystycznych,
– budowa skóry a konsekwencje dla koloryzcji,
– barwniki skóry a barwa i kolor włosów,
– rozróżnianie pigmentacji skóry,
– rozróżnianie pigmentacji włosów,
– kolor i barwa skóry a zgodność z kolorem i barwą włosa,
– pigmentacja fototypów,
– rozróżnianie i określanie koloru włosów u klienta,
– rozróżnianie i wyznaczanie kolorów włosów pasujących do pigmentacji,
– wzajemne oddziaływanie barw skóry i pigmentów w procesie koloryzacji,
– kolorystyka barwników,
– dobieranie barwników przed koloryzacją,
– stylistyczna harmonia kolorów w procesie koloryzacji,
– ćwiczenia praktyczne z rozróżniania barw i kolorów,
– zastosowanie kół kolorystycznych we fryzjerstwie.

TECHNIKI DOBORU FRYZUR

15.11.2021

1 dzień/8h

1500,00 zł

 

W programie

Program:

 • podstawy wiedzy o kształtach głowy,
 • twarzy,
 • profilach twarzy i głowy,
 • rozróżnianie, określanie i wykorzystywanie tej wiedzy podczas tworzenia i doboru fryzur
 • ćwiczenia praktyczne.

kursy

termin

czas trwania

formularz

info

ONE TO ONE

ustalany indywidualnie

1dzień/ 8 h

System indywidualnych zajęć, gdzie tylko jeden student pod okiem Mistrza Świata realizuje program praktyczny i teoretyczny z zakresu wizażystyki i stylizacji.

Akademia zapewnia: program na międzynarodowym poziomie, modelki, kosmetyki, sprzęt, materiały szkoleniowe, Licencjonowane Certyfikaty sygnowane przez Mistrza Świata.